Grup Ornamental del CGB – 1958 Camp de Les Corts

    Exercici La Central de caps - Coronant Evarist esquerra

    Podem veure com el monitor Evarist ocupava el rol de corona fem l’equilibri final al cap de l’exercici ornamental