Equip femení artístic participant als socials de Fontmartina – 1981