CELEBRACIÓ DEL 75è ANIVERSARI DEL CGB

La familia cegebista es reuneix per primer cop