Equip de rodatge a la Rambla del Raval

Equip durant la gravació a la Rambla del Raval del 26 doctubre del 2011. Parla la Maria Casas.