LIMPIABOTES

  • by

Limpiabotas, era un ofici generalment practicat per homes o nens que havia ajudat a guanyarse el sou a gent humil que tenia pocs recursos.