Coperativa Generalitat, anys 40

  • by
coperativa de la generalitat

coperativa de la generalitat

Cooperativa de la Generalitat, anys 40, c. Marqués de Barberá ,                                                                                       actualment es un garatge