Camalics

  • by

Camalic= Homes que es llogaben per portar paquets de un lloc al altre, solian estar a la Rambla, portaben un vestuari i uns estris personalitzats de l’ ofici.