Jardins Hospital sta. Creu, excavació arqueologica

  • by

Enterraments trovats ( s. XV- XVI- )  durant les obres dins els jardins de l’antic Hospital de la sta. Creu