Casa Provincial de Maternitat i Expòsits de Barcelona al carrer de Ramelleres, Barcelona (3)

  • by