Casa Provincial de Maternitat i Expòsits de Barcelona al carrer de Ramelleres, Barcelona

  • by