Hortes de Sant Bertran. El Morrot 1876 4 – copia

  • by