mai 162014
 
Biografia  -  Francesc  Parramon  Cortina  -  Fundador 1933

Francesc Parramon va ésser la persona clau per la Fundació del CGB. Tenia una idea clara i bàsica a la època: Crear un ambient cultural i esportiu que aixoplugués les necessitats de la classe mitjana i treballadora de Barcelona. El maig del 1933 es va aconseguir la obertura del Centre, però durant la guerra civil espanyola va haver de exiliar-se al país veí de França. Era una persona d’un perfil intel·lectual i emprenedor al mateix temps.

Network-wide options by YD - Freelance Wordpress Developer