Travessia a peu Barcelona – Canigó – 1983

Travessia a peu des de Barcelona al Canigó - Secció de Muntanya del Barcelonès programada amb els actes del 5oè Aniversari del Club. Podem veure al centre de la foto i al costat de la Creu els Directius de la Secció de Muntanya Fornieles i Brunet.

Travessia a peu des de Barcelona al Canigó - Secció de Muntanya del Barcelonès

1983 – Travessia a peu des de Barcelona al Canigó, programada per la Secció de Muntanya del CGB en commemoració del 50è Aniversari del Club. A la foto podem veure socis notables com en Fornieles, Conejero  i en Brunet. També contemplem les samarretes del CGB amb el logo especialment dissenyat per les noces d’Argent.

Aquí es tancava un seguit de esdeveniments esportius i culturals de l’efemèride, que s’havien portat a terme per aquesta celebració, encapçalada pel President de l’Entitat: en Francesc Mendoza i Gil.