2015 – Memorial Gimnàstica Ornamental – CGB

    Equip 0rnamental del Barcelonès des del 1962 fins el 2004