Skip to content

Emili Clot Soci Fundador del Barcelonès – 1933