Skip to content

Senyora Quimeta – Recepcionista del CGB – 1970’s