Fundadors del CGB – Any 1933

Una imatge dels primers socis Fundadors del Barcelonès. Dempeus tercer per l’esquerra podem veure a l’Emili Clot, amb la paleta a la mà, per activar al màxim la adequació de les instal·lacions i procedir a la inauguració del Centre.
Des de dalt: Joan Solé, Rafel Martí, Emili Clot, Francisco Saenz, Alfons Serrano, Felipe Borras, Joan Vivero, Antoni Vila, Domènec Atset, Ramon Monsalve, Epifani Cubells, Francesc Parramon (primer President) i Ramon Silvestre. Tots ells col·laboraven per convertir les Sales en un lloc per la pràctica de la cultura física i esports.