Skip to content

Modesto García

EDUCATIVA NOIS – FONTMARTINA 1981

    En Modesto Garcia va ingressar al CGB l’any 1966 i molt aviat li va interessar la Gimnàstica Educativa que es practicava al Barcelonès, gaire bé des dels seus inicis, principalment de la mà del seu popular monitor: en Tomàs Cabrero.

    FOTO MODESTO – 75é CGB

      En Modesto Garcia va ingressar al CGB l’any 1966 i molt aviat li va interessar la Gimnàstica Educativa que es practicava al Barcelonès, gaire bé des dels seus inicis, principalment de la mà del seu popular monitor: en Tomàs Cabrero.

      En Modesto Garcia va ingressar al CGB l’any 1966 i molt aviat li va interessar la Gimnàstica Educativa que es practicava al Barcelonès