Carnaval Venecià a la desfilada

Comparsa ballant a la rua