SALA ORNAMENTAL CGB

    Sala de pràctica d'activitats variades: sueca, fitnes, ornamental, escala, politxes.

    En aquesta sala del Centre, es practicaven multitud de activitats. Una de les més constants era la del Grup de Gimnàstica Ornamental que assajava els seus moviments acrobàtics per mantenir el conjunt sempre a punt de participar a les exhibicions esportives que es presentaven molt sovint i sempre que era requerit per donar prestigi a la Entitat.També era utilitzada per altres activitats físiques de manteniment i gimnàstica sueca.