Sala vestidors dels homes – Any 2009

    Vestidors masculins del Barcelonès. Visita any 2009.

    Vestidors masculins del Barcelonès.Aquest és l’estat que presentava a la visita de l’any 2009, després de cinc de tancament de l’Entitat.