Biblioteca dels inicis del CGB – 1940’s

A la foto veiem una modesta Biblioteca i, pocs trofeus encara als prestatges del voltant, que es va sufragar amb donatius i aportacions dels socis de l'Entitat. Constava en principi de dos-cents a tres-cents volums, dedicats principalment a l'Esport i la Muntanya, funcionava per servei de préstec a domicili.

A la foto veiem una modesta Biblioteca, corresponent als inicis de la Fundació del Centre Gimnàstic Barcelonès, pocs trofeus encara als prestatges del voltant. És va sufragar amb donatius i aportacions dels socis de l’Entitat. En principi, constava de dos-cents a tres-cents volums dedicats principalment a l’Esport i la Muntanya i funcionava per servei de préstec a domicili.

Molts bibliotecaris es vam fer càrrec d’aquesta Secció Cultural, però entre ells s’hauria de fer destacar al polifacètic Josep Brunet, que no solament li va dedicar una bona part del seu temps, sinó que fins i tot, mercès a la seva prevenció, s’ha pogut conservar una significativa part de l’historial del CGB amb els magnífics àlbums de fotos testimonis de la vida social, esportiva i cultural de la nostra Entitat.

Aspecte que tenia la Sala d'actes, Biblioteca i Trofues al Barcelonès a la dècada dels anys 90's. Es pot endevinar l'enorme trajectòria esportiva del CGB durant aquests 50 anys que hi han entre aquesta i la primera foto del 1940.

Aspecte que tenia la Sala d’actes, Biblioteca i Trofeus al Barcelonès, a la dècada dels anys 90’s. Es pot endevinar l’enorme trajectòria esportiva del CGB durant aquests 50 anys que separen aquesta amb la primera foto del 1940.

Sala de la secretaria del Barcelonès als inicis de la seva Fundació dels anys 1930's

Sala de la secretaria del Barcelonès als inicis de la seva Fundació als anys 1930’s