Pati central de la nova instal.lació. Transformador d’alta tensió