Bombardeix guerra 1936-1939, c. s. Pau

  • by

canonades-sant-pau-1909

finca c. san Pau,  despres de un bombardeix 1936-39