Escribents

  • by

Els escribents eren unes persones en general homes que es dedica-ven a redactar cartas i documents per a la majoria de la població que era analfabeta. Havien estas ubicats en diferens llocs, Portal de sta. Madrona, Virreina, plz. Dr. Fleming, plz. s. Galdrich