Casa Provincial de Maternitat i Expòsits de Barcelona al carrer de Ramelleres, Barcelona (4)

  • by