Mediateca del Raval

logoMediatecaEl projecte de la Mediateca del Raval es basa en la creació col·lectiva d’una mediateca participativa al Raval de Barcelona, que esdevingui una memòria activa, dinàmica i viva de les històries, memòries i representacions culturals dels diversos col·lectius, entitats i xarxes que formen part i configuren el barri.

La Mediateca del Raval vol ser un espai digital en línia, viu i obert a la participació, elaborat amb eines de programari lliure. Vol ser una mirada alerta i que s’adapti a les dinàmiques i necessitats de cada grup, entitat o xarxa participant del projecte. Vol ser un reflex dels contextos de canvi i emergència del moment contemporani. Vol ser un espai col·lectiu per l’intercanvi de la diversitat de memòries i produccions del nostre barri. Vol ser un fons de materials i cultura viva que entenem és necessari recollir, arxivar i difondre.

 L’any 2009, Ravalnet, la Xarxa Ciutadana del Raval, inicià el projecte de la “Mediateca del Raval”, una iniciativa que vol digitalitzar, documentar, arxivar i difondre per Internet les memòries de les entitats, projectes i veïns i veïnes del barri. Per a fer això possible oferim les eines tecnològiques basades en la filosofia del programari lliure. Conscients que el seu ús requereix de coneixements tècnics, des dels inicis, es posà a disposició de les persones interessades el recolzament d’una persona tant a nivell de dinamització de la participació, com de la formació i acompanyament en l’ús de les eines i la creació i publicació de continguts.

Entenem la Mediateca com un espai obert a la participació i a la consulta dels continguts, pensat per a que tothom pugui consultar els continguts i reflexions lliurement i esdevingui un espai digital que reuneixi les aportacions de les gents del barri, convertint-se en un valuós material pedagògic entorn la construcció col·lectiva de la memòria.