Francesc Piñol un altre home de l'atletisme del Barcelonès que va lliurar bona part de la seva vida esportiva al Club.

Biografia – Francesc Piñol – 1912/1992

Francesc Piñol, President i Directiu i un altre home de l’atletisme del Barcelonès que va lliurar bona part de la seva vida esportiva al Club. Com a practicant va assolir als campionats socials del Club, marques notables, especialment amb el salt de perxa. Entusiasta i gran animador de les seccions, va estar donant molt de suport a la Entitat fins a la seva desaparició.

Josep Brunet ha estat un peça clau en el Centre. Un home polifacètic es pot dir que va participar quasi en totes les Seccions del Club.

Biografia: JOSEP BRUNET – 2004

Josep Brunet i Mola, va ingressar a l’any 1942 al club i ha estat un peça clau en el Centre. Un home polifacètic es pot dir que va participar quasi en totes les Seccions del Club, molt especialment com a lluitador de grecoromana. Va esser un animador incansable davant els socis organitzant tot tipus de esdeveniments culturals i esportius com: Trobades a la muntanya, curses de regularitat.

El Centre Gimnàstic Barcelonès incorporat a la Enciclopèdia Catalana de l'Esport el 18 de juny 2013.

2013 – El CGB a la Enciclopèdia Catalana

El Centre Gimnàstic Barcelonès ha estat incorporat a la Enciclopèdia Catalana de l’Esport a partir del 18 de juny de 2013. Durant uns quants mesos, abans de la seva publicació, un equip de persones del nou CGRB vam està treballant intensament per fer un resum històric i social de les dades i noms més importants del llarg dels anys d’existència del Centre. S’ha d’entendre que el reduït espai disponible no han permès incloure tot el que seria desitjable.