El Centre Gimnàstic Barcelonès incorporat a la Enciclopèdia Catalana de l'Esport el 18 de juny 2013.

2013 – El CGB a la Enciclopèdia Catalana

El Centre Gimnàstic Barcelonès ha estat incorporat a la Enciclopèdia Catalana de l’Esport a partir del 18 de juny de 2013. Durant uns quants mesos, abans de la seva publicació, un equip de persones del nou CGRB vam està treballant intensament per fer un resum històric i social de les dades i noms més importants del llarg dels anys d’existència del Centre. S’ha d’entendre que el reduït espai disponible no han permès incloure tot el que seria desitjable.